De Zeven Barmhartigheden

Fotogroep West-Brabant werd in 2012 benaderd door de parochie van Oudenbosch met de vraag of we interesse hadden in het project "De zeven werken van barmhartigheid". De zeven barmhartigheden zijn: De hongerigen spijzen, de dorstigen laven, de naakten kleden, de vreemdelingen herbergen, de zieken verzorgen, de gevangenen bezoeken en de doden begraven.
Met een kleine groep zijn we gaan brainstormen en hebben we vervolgens diverse instanties bezocht, zoals het Leger des Heils, het Stoofje in Oudenbosch, Zorgboerderij de Meeshoeve, de voedselbank, het politiebureau, de gevangenis de Koepel, de Joseph kerk in Roosendaal en de begraafplaats in Breda.
Samen met Ad Nieuwlaat en Nico Goverde hebben we een documentaire serie in zwartwit met een witte roos als verbindende factor samengesteld. De serie is geëxposeerd in de Basiliek en in het Stoofje in Oudenbosch.

de hongerigen spijzen de dorstigen laven de naakten kleden de vreemdelingen herbergen de zieken verzorgen de gevangenen verzorgen de doden begraven